วันจันทร์, 25 มกราคม 2559 03:59

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2553 - 2559 (งบประมาณจังหวัด)

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2553 - 2559 (งบประมาณจังหวัด)

 

ปี งบประจำ(หน่วย:ล้านบาท) งบลงทุน(หน่วย:ล้านบาท) รวม(หน่วย:ล้านบาท) ลำดับที่
  งบประมาณ ก่อหนี้ฯ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ ก่อหนี้ฯ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ แผนการใช้จ่าย ก่อหนี้ฯ เบิกจ่าย ร้อยละ  
2559 59.14 0.00 2.51 4.24 180.82 3.70 0.92 0.51 239.96 0.00 3.70 3.43 1.43 46
2558 37.65 0.55 36.94 98.11 121.22 11.40 109.38 90.24 158.86 158.86 11.95 146.32 92.10 37
2557 42.78 0.00 35.24 82.38 117.53 0.00 117.06 99.59 160.31 160.31 0.00 152.30 95.00 67
2556 23.87 0.00 22.55 94.44 146.61 0.00 146.61 100.00 170.49 170.49 0.00 169.16 99.22 75
2555 23.14 0.00 21.73 93.93 147.68 0.00 110.39 74.74 170.82 170.82 0.00 132.12 77.34 70
2554 19.77 0.00 19.77 100.00 139.12 0.00 98.96 71.13 158.89 158.89 0.00 118.73 74.73 43
2553 14.80 0.00 14.80 100.00 28.78 0.00 13.97 48.53 43.58 0.00 0.00 28.76 66.00 3
Read 722 times Last modified on วันจันทร์, 25 มกราคม 2559 04:03