วันอาทิตย์, 20 ธันวาคม 2558 10:37

เตือนภัยตัวชี้วัด

Written by 
Rate this item
(0 votes)มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามยุทธสาสตร์
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 4 ด้านพัฒนาองค์กร

Read 866 times Last modified on วันอาทิตย์, 20 ธันวาคม 2558 10:55