สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ ปีงบประมาณ 2557

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ ปีงบประมาณ 2557 (1)

วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559 09:07

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ ปีงบประมาณ 2557

Written by

กราฟที่ 1 แสดงสถิติอุบัติเหตุ จังหวัดเลย ประจำปี 2557

กราฟที่ 2 แสดงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จังหวัดเลย ประจำปี 2557

กราฟที่ 3 แสดงสาเหตุเกี่ยวกับรถ จังหวัดเลย ประจำปี 2557

กราฟที่ 4  แสดงปัจจัยเกี่ยวกับถนนและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเลย ประจำปี 2557

กราฟที่ 5 แสดงประเภทรถที่เลือกตรวจ จังหวัดเลย ประจำปี 2557

กราฟที่6 แสดงประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ จังหวัดเลย ประจำปี 2557

กราฟที่ 7 แสดงจำนวนผู้ถูกดำเนินคดี 10 ฐานความผิด จังหวัดเลย ประจำปี 2557