วันอาทิตย์, 20 ธันวาคม 2558 11:10

จังหวัดเลยร่วมโครงการสงเคราะห์แจกผ้าห่มกันหนาวเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ขาดแคลน จำนวน ๕oo ชุด

Written by 
Rate this item
(0 votes)

จังหวัดเลยร่วมโครงการสงเคราะห์แจกผ้าห่มกันหนาวเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ขาดแคลน จำนวน ๕oo ชุด

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมโครงการสงเคราะห์แจกผ้าห่มกันหนาว
เครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ขาดแคลน จำนวน ๕oo ชุด ที่มูลธิสว่างคีรีบูชาธรรมเป็นผู้จัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนอำเภอภูเรือมีความอยู่ดีกินดี
และอบอุ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

Read 2223 times Last modified on วันอังคาร, 29 ธันวาคม 2558 08:57