วันเสาร์, 19 ธันวาคม 2558 10:41

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ จังหวัดเลย ปี 2552 - 2554

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติ จังหวัดเลย ปี 2552 - 2554 (เอเลียส์: 2552-2554)

Water & Mudslide   = อุทกภัยและดินโคลนถล่ม
Communications     = ภัยจากการคมนาคมและการขนส่ง
Wildfire & Smoke    = ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน
Earthquake            = ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
Pandemic              = ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์

ที่มา : สำนักงานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยจังหวัดเลย

 

Read 2254 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 14 มกราคม 2559 04:28