ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย ได้รับมอบหมายให้ร่วมตรวจนับ สินแร่ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด

วันนี้ (๒๗ มี.ค.๖๑) เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย ภายใต้การอำนวยการของ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนายนราวุฒิจันทร์ทอง
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย ได้รับมอบหมาย ให้ร่วมตรวจ
นับสินแร่ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ณ บริเวณเหมืองแร่
ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อตรวจนับสินแร่ว่ามีอยู่ครบตามจำนวน
หรือไม่และทำเครื่องหมาย
เพื่อป้องกันมิให้มีการขนย้ายการนำออก การแกะหรือสับเปลี่ยนสินแร่ก่อนการได้รับอนุญาตโดยดำเนินการ
ตรวจสอบ
สินแร่ เดือนละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ซึ่งการตรวจนับครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๗ จำนวนสินแร่ที่ตรวจนับได้จำนวน ๑๑ กอง
๑๙๐ ถุง รวมน้ำหนัก ๒๗๒,๒๕๐ กิโลกรัม อยู่ในสภาพปกติ โดยคณะกรรมการตรวจนับสินแร่ฯ ได้แจ้งให้กับ
ตัวแทนประชาชน ในพื้นที่ที่เข้า
ร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้รับทราบและเข้าใจดีแล้ว

 

ประธานคณะกรรมการ ฯ

074098
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
13
25
199
73729
519
757
74098

Your IP: 54.162.118.107
Server Time: 2018-10-21 21:14:25