รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบคอมพิวเตอร์จังหวัดเลย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 15:50 น.

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบคอมพิวเตอร์จังหวัดเลย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙