มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ด้านการสั่งซื้อสั่งจ้าง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2018 เวลา 11:49 น.

มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ด้านการสั่งซื้อสั่งจ้าง