รองปลัดกระทรวงดิจิทัล ตรวจติดตามโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2017 เวลา 11:17 น.

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.ที่ศาลาประชาคม บ้านน้ำฮวย ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรค์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยนายประยุตต์ บุญญาศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักงานขายและศูนย์บริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจติดตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเทศไทย (โครงการเน็ตประชารัฐ) ในพื้นที่จังหวัดเลย โดยมีนายสุริยา มาตย์แสง รักษาราชการแทนโทรศัพท์จังหวัดเลย พนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สถิติจังหวัดเลย นายลำนอง ศรีทุมสุข ผู้ใหญ่บ้านน้ำฮวย ม.9 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย ผู้ใหญ่บ้านนาดอกไม้ ม.8 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง และพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับ

นายสุริยา มาตย์แสง รักษาการแทนโทรศัพท์จังหวัดเลยกล่าวว่า โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (โครงการเน็ตประชารัฐ) รัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจและสังคม ได้มอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินการติดตั้งโครงข่ายและอุปกรณ์งานโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตไวไฟ ความเร็ว 30/10 Mbps หมู่บ้านละ 1 จุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการประชาชน ซึ่งพื้นที่จังหวัดเลย ได้รับการขยายโครงข่าย จำนวน 224 หมู่บ้าน ได้ดำเนินการติดตั้งและให้บริการประชาชน เรียบร้อยแล้วทุกหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.ให้ทุกชุมชนมีความทัดเทียมกัน ในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

2.สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด

3.อำนวยความสะดวกให้ประชาชน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

 

4.เพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ