การประชุมการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 11:14 น.

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดเลย ชั้น ๓ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย