ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ศรีสมโพธิ์ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:51 น.

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมนางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาด และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เป็นประธานประกอบ

พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ศรีสมโพธิ์ บ้านขอนแดง อำเภอเมืองเลย