การประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2016 เวลา 14:39 น.

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำโขง

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเลย