ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2015 เวลา 11:30 น.

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคม