จังหวัดเลยมอบถ้วยรางวัลและปิดการแข่งขันเรือลำน้ำกุดป่อง ประจำปี ๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2015 เวลา 16:28 น.

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๐๐น.นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลและปิดการแข่งขันเรือลำน้ำกุดป่อง ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สวนสาธารณะกุดป่อง