จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2015 เวลา 15:14 น.

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๘ ณ บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย