จังหวัดเลยร่วมงาน “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 16 กันยายน 2015 เวลา 15:26 น.

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพีธีเปิดงาน “สหกรณ์ไทย  ช่วยคนไทย

ลดค่าครองชีพ”จังหวัดเลย ณ บริเวณลานหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 กันยายน 2015 เวลา 15:48 น.