พิธีเปิดโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2015 เวลา 10:30 น.

 

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

พิธีเปิดโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย ที่ ๒ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย