จังหวัดเลยร่วมพิธีปิดโครงการและมอบวุฒิบัตรการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2015 เวลา 10:39 น.

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีปิดโครงการ

และมอบวุฒิบัตรการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย

ณ ห้องใบทอง ชั้น๕ โรงแรมใบบุญเพลส อำเภอเมืองเลย