จังหวัดเลยร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 14:22 น.

เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   นายยิ่งยศ ธนะจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมหน่วยงานภาครัฐร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง ณ ศาลหลักเมืองศาลเจ้าพ่อกุดป่อง ต.กุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย