จังหวัดเลยร่วมงานแข่งขันกีฬา อปท. อำเภอเมืองเลยสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2015 เวลา 08:50 น.

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬา อปท. อำเภอเมืองเลยสัมพันธ์  ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี  ๒๕๕๘"ผาล้อมเกมส์"

ณ สนามกีฬาโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์