พิธีมอบเครื่องดำรงชีพพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้าย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2014 เวลา 22:42 น.

วันที่ 20 มีนาคม 2557 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดเลย เป็นประธานพิธีมอบ
เครื่องดำรงชีพพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้าย