ตักบาตรหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 19032557 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2014 เวลา 22:25 น.

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 06.30 น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
และคณะผู้บริหารจังหวัดเลย ร่วมกันตักบาตร ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย