นประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ปปช. ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2014 เวลา 21:05 น.

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ปปช. ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมภูกระดึง ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น ๒