จังหวัดเลยจัดงานราตรีภูกระดึง ณ ห้องประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:55 น.

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 21.00 น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมงานราตรีภูกระดึง ณ ห้องประชุมขุมทองวิไล
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดเลย