โครงการสัมมนาทางวิชาการสายสัมพันธ์ ไทย-ลาว "วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2017 เวลา 13:38 น.

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการสายสัมพันธ์ ไทย-ลาว "

วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ" ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย