ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ด้านการสั่งซื้อสั่งจ้าง Administrator 1171
2 แบบกรอกข้อมูล ITA ประจำปีงบประมาณ 2561 Phitachon 1108
3 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกประกวดคำขวัญภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" Administrator 778
4 การแบ่งงานและการจัดสายบังคับบัญชาในสำนักงานจังหวัดเลย Administrator 874
5 การประกวดคำขวัญวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) Administrator 704
6 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน Administrator 775
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง Administrator 1032
8 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Administrator 813
9 โครงการส่งเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ Administrator 440
10 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ Administrator 1031
11 โครงการ e-learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด Administrator 1000
12 บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Administrator 715
13 ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส Administrator 823
14 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป Administrator 406
15 การกำหนดนโยบายด้านจริยธรรมของ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ Administrator 367
16 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ Administrator 389
17 รับสมัครบุคคลเพื่อเสสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Administrator 531
18 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกาาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) Administrator 332
19 สรุปมติ - ข้อสั่งการในการจัดการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ Administrator 321
20 การแบ่งงานและการจัดสายบังคับบัญชาในสำนักงานจังหวัดเลย Administrator 477
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ1234ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 4