ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ซักซ้อมความเข้าใจประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องการรับสนมัครเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรุ้ความวสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใ้เฉพาะ Administrator 328
62 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัย และการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ Administrator 404
63 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 8 Administrator 230
64 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย Administrator 1194
65 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล Administrator 256
66 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง Administrator 330
67 การเพิ่มรายชื่อวุฒิ ที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ Administrator 277
68 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายการประชุม รุ่นที่ ๗ Administrator 362
69 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริการ Administrator 302
70 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" Administrator 416
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ1234ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 4 จาก 4