ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
กลุ่มงานอำนวยการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ Administrator 349
22 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารการจัดการ" รุ่นที่ ๓ Administrator 219
23 การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี Administrator 340
24 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช Administrator 276
25 การใช้คำขึ้นต้น สรพพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้จ่าหน้าซองถึงประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ Administrator 593
26 BIKE FOR DAD Administrator 434
27 การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ Administrator 354
28 เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับคัดเลือกในโครงการข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน Administrator 267
29 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน Administrator 639
30 ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ชัก และแสดงธงชาติในราชอาณาจักร Administrator 422
31 ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ Administrator 279
32 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับราางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ Administrator 340
33 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเป็น หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ Administrator 281
34 การจัดงานรดน้ำจอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ Administrator 283
35 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน Administrator 914
36 การเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" Administrator 439
37 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน Administrator 672
38 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา Administrator 459
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 2 จาก 2