ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ช่าวจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาปี2561
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ ประเภทครุภัณฑ์ขนส่ง จำนวน 3 รายการ (09/03) Phitachon 106
2 ประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ เพื่อหาผู้ดำเนินการ Free wi-Fi ณ ท่าอากาศยาน (09/02) Phitachon 113
3 ประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าน้ำสวยห้วยปลาดุก (ครั้งที่ 2) (09/01) Phitachon 93
4 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (รถยนต์ราชการ) จำนวน 1 คัน (08/01) Phitachon 199
5 ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 21 รายการ (07/01) Phitachon 145
6 ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าที่ไม่ใช้ (ครั้งที่ 2) (06/03) Phitachon 106
7 ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช้ (แผ่นป้ายอลูมิเนียม) จำนวน 9,356 แผ่น (06/02) Phitachon 125
8 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ (06/01) Phitachon 158
9 ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด/เชื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 9 รายการ (05/02) Phitachon 156
10 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ที่ดินโฉนดเลขที่ 5679 เลขที่ดิน 103ตำบลนาโป่ง (05/01) Phitachon 170
11 สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมลำน้ำเหือง หมู่ที่ 3 บ้านเหมืองแพร่ (03/02) Phitachon 178
12 สอบราคาจ้างขุดลอกลำน้ำพึง บ้านนาแซง - บ้านลาด (03/01) Phitachon 142
13 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านห้วยเหียม (02/02) Phitachon 139
14 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน จำนวน 42 รายการ (02/01) Administrator 245