หมวด 5
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนสร้างความผาสุกปี 2559 Administrator 226
2 แบบประเมินรายหลักสูตรอบรม Administrator 181
3 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพฝึกอบรม Administrator 159
4 HR 5_2 Loei แบบสำรวจ รายบุคคล Administrator 281
5 HR 5_1 Loei แบบสำรวจกิจกรรมของหน่วยงาน Administrator 283
6 HR 4_2 Loei แบบประเมินรายหลักสูตร กิจกรรม Administrator 358
7 HR 4_1 Loei หลักเกณฑ์การประเมิน Administrator 272
8 HR 3_3 Loei แบบสำรวจความพึงพอใจ Administrator 258
9 HR 3_2 Loei แบบสำรวจและรายงานผลรายบุคคล Administrator 320
10 HR 3_1 Loei แบบสำรวจและรายงานผลกิจกรรม โครงการ Administrator 320
11 HR 1_A1 แบบสำรวจ Loei Administrator 367
 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย