ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
หมวด 5
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนสร้างความผาสุกปี 2559 Administrator 179
2 แบบประเมินรายหลักสูตรอบรม Administrator 149
3 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพฝึกอบรม Administrator 108
4 HR 5_2 Loei แบบสำรวจ รายบุคคล Administrator 251
5 HR 5_1 Loei แบบสำรวจกิจกรรมของหน่วยงาน Administrator 245
6 HR 4_2 Loei แบบประเมินรายหลักสูตร กิจกรรม Administrator 303
7 HR 4_1 Loei หลักเกณฑ์การประเมิน Administrator 224
8 HR 3_3 Loei แบบสำรวจความพึงพอใจ Administrator 212
9 HR 3_2 Loei แบบสำรวจและรายงานผลรายบุคคล Administrator 267
10 HR 3_1 Loei แบบสำรวจและรายงานผลกิจกรรม โครงการ Administrator 262
11 HR 1_A1 แบบสำรวจ Loei Administrator 306