IT7

IT7 : ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย Administrator 1556
2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย Administrator 760
3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด Administrator 124
4 สำนักงานเกษตรจังหวัด Administrator 74
5 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ KM TEAM จังหวัดเลย Administrator 66
6 สำนักงานจังหวัดเลย Administrator 186
7 สำนักงานสถิติจังหวัดเลย Administrator 1325
8 สำนักงานคลังจังหวัดเลย Administrator 1538
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย Administrator 5360
 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย