IT7

IT7 : ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย Administrator 1984
2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย Administrator 1752
3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด Administrator 205
4 สำนักงานเกษตรจังหวัด Administrator 143
5 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ KM TEAM จังหวัดเลย Administrator 105
6 สำนักงานจังหวัดเลย Administrator 254
7 สำนักงานสถิติจังหวัดเลย Administrator 1656
8 สำนักงานคลังจังหวัดเลย Administrator 2307
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย Administrator 7132
 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย