IT7

IT7 : ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย Administrator 1849
2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย Administrator 1373
3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด Administrator 175
4 สำนักงานเกษตรจังหวัด Administrator 113
5 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ KM TEAM จังหวัดเลย Administrator 87
6 สำนักงานจังหวัดเลย Administrator 217
7 สำนักงานสถิติจังหวัดเลย Administrator 1530
8 สำนักงานคลังจังหวัดเลย Administrator 2009
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย Administrator 6545
 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย