IT7

IT7 : ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย Administrator 2139
2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย Administrator 2076
3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด Administrator 288
4 สำนักงานเกษตรจังหวัด Administrator 185
5 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ KM TEAM จังหวัดเลย Administrator 135
6 สำนักงานจังหวัดเลย Administrator 314
7 สำนักงานสถิติจังหวัดเลย Administrator 1788
8 สำนักงานคลังจังหวัดเลย Administrator 2490
9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย Administrator 8118
 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย