ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
2557
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 บรรยายพิเศษ บทบาทหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ต่อสังคม Administrator 210
2 เปิดงานสัมมนาโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Administrator 291
3 โครงการอบรมทบทวนหลักสูตร เยาวชนลูกเสือชาวบ้านต้านภัยยาเสพติด Administrator 194
4 ประธานพิธีเปิดงานจัดทำแผนแม่บทสภาเกษตรระดับจังหวัด ณ วัดศรีวิชัยวนาราม Administrator 271
5 ผู้ว่าราชการจังหวัดพบปะผู้อาวุโส ที่ รร.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง Administrator 217
6 ประธานพิธีเปิดงานฝึกอบรมอาสาสมัครฝนหลวง ที่ รร.ฟอร์ร่าฮิลล์ Administrator 222
7 ประธานพิธีเปิดงานวันมหกรรมอาชีพเฉลิมพระเกียรติฯ ราชภัฏเลย Administrator 182
8 ประธานพิธีมอบ สป.ก.4-01 ที่อำเภอนาด้วง Administrator 179
9 ประธานพิธีเปิดค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเลย Administrator 225
10 บรรยายพิเศษการประชุมการสหกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับตำบล Administrator 252
11 ประธานพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 5 Administrator 221
12 บรรยายพิเศษการบริหารปกครองท้องถิ่นในอนาคต ที่ราชภัฎเลย Administrator 222