ปี 2560
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศราคากลางงานติดตั้งไฟประดับสะพานข้ามแม่น้ำเลยบริเวณหน้าเทศบาลเมืองเลย (12/02) Phitachon 97
2 ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายในบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง-ผาเกิ้ง (12/01) Phitachon 148
3 ราคากลางงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2560 (11/02) Phitachon 512
4 ราคากลางงานจ้างพัฒนาและปรับปรุงสวนดอกไม้งามสามฤดู (ลานคริสต์มาศ) (11/01) Phitachon 109
5 ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างเตาเผาดอกไม้จันทน์ฯ ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ (10/01) Phitachon 167
6 ประกาศราคากลางงานจ้างจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2560 (09/01) Phitachon 174
7 ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน บ้านแก่ง ต.ร่องจิก (08/09) Phitachon 139
8 ประกวศราคากลางก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ พร้อมวางระบบส่งน้ำ (08/08) Phitachon 167
9 ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำหนังสือ "จุดหมายปลายทางที่เลย Destination at loei" (08/07) Phitachon 102
10 ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำหนังสือ "แซบจังเลยก๋อ ของอร่อยเมืองเลย" (08/06) Phitachon 137
11 ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำหนังสือ "เที่ยว...เลย" (08/05) Phitachon 137
12 ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำหนังสือ "ท้าขึ้นภูดูตะวันที่เลย" (08/04) Phitachon 150
13 ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำแผ่นพับ "หนาวนี้...ที่เลย" (08/03) Phitachon 137
14 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลานคริสต์มาสภูเรือ (08/02) Phitachon 186
15 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงจุดขาย Landmark เทอรโมมิเตอร์ยักษ์ ต.หนองบัว (08/01) Phitachon 149
16 ประกาศราคากลางพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ก่อสร้างป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว (07/01) Phitachon 568
17 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงและติดตั้งน้ำพุพร้อมประดับไฟ LED วงเวียนน้ำพุ (06/01) Administrator 147
18 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทาสีอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเลย (04/01) Administrator 162
 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย