ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลย เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2017 เวลา 14:35 น.

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจรโดยมีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเลย ที่ 7696/2560 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ขึ้น เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นประจำทุกปี โดยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน และได้วางกรอบแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ (admit) ลดลงให้น้อยที่สุด

ด้านนายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเลย กำหนดรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ใช้ชื่อว่า ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจรโดยแบ่งช่วงการรณรงค์ออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 1) ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 1-27 ธันวาคม 2561 2)ช่วงเข้มข้น ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – วันที่ 3 มกราคม 2561 โดยให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์ฯ จัดตั้งจุดตรวจตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการใช้รถใช้ถนน ให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเวลาดังกล่าว โดยหวังลดสถิติการเกิดอุบัติ จำนวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ให้น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ ปี 2560 ที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ของจังหวัดเลย ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 78 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 84 คน และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 5 คน