ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
กรมสุขภาพจิต มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยเหลือผู้พิการ จ.เลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 06 ธันวาคม 2017 เวลา 15:32 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้การต้อนรับ นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ในโอกาสเดินทางมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 28 นายกสโมสรโรตารีเมืองเลย นายกสโมสรโรตารีอุตรดิตถ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี
นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับเด็กและผู้พิการ ซึ่งประเทศไทยเรายังมีประชาชนที่อยู่ในภาวะช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือสูญเสียโอกาสในการอยู่ในสังคม ได้อย่างปกติสุข เนื่องจากปัญหาสุขภาพอีกมาก เช่น ผู้ป่วยทางจิต ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว แขน ขา ลำตัว ผู้พิการทางสายตา ทางการได้ยิน ทางสมอง และเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างมาก การให้การช่วยเหลือผู้พิการเหล่านี้ให้เขาสามารถยืนหยัดด้วยตนเอง จะทำให้เขามีความภาคภูมิใจในตนเองไม่เป็นภาระแก่สังคม การมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการวันนี้จะช่วยให้เด็กและผู้พิการ มีพลังสุขภาพดี ทั้งทางด้านร่างกาย และสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ สามารถที่จะใช้ชีวิตในสังคมได้ อย่างมีศักดิ์ศรีต่อไป
ด้าน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า นับว่าเป็นความโชคดีของเด็กและผู้พิการจังหวัดเลย ที่มีโอกาสดีที่ได้รับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือ ผู้พิการ ที่สูญเสียโอกาสในการอยู่ในสังคม ให้ได้มีโอกาสดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ และขอต้อนรับท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และเชิญชวนทุกท่านเที่ยวจังหวัดเลย ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมาย ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่น เช่น ทะเลหมอก บ้านไม้เก่าและวัฒนธรรมโบราณ ที่อำเภอเชียงคาน เป็นต้นทั้งนี้ อุปกรณ์การแพทย์ที่มอบในวันนี้ ประกอบด้วย 1) รถเข็นนั่ง จำนวน 72 คัน มูลค่า 2,305,000 บาท 2) อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ไม้ค้ำยัน Walker (ช่วยเดิน) เป็นต้น รวม 144 ชิ้น มูลค่า 240,100 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,545,100 บาท