ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการเลย เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนเมืองเลย “เมืองเลยเกมส์” ครั้งที่ 60 ประจำปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 06 ธันวาคม 2017 เวลา 09:33 น.

วันที่ 1 ธันาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนเมืองเลย เมืองเลยเกมส์ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ที่สนามโรงเรียนเมืองเลย อำเภอเมืองเลย โดยมีนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน นายเกรียงศักดิ์ คุณานันท์ศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองเลย กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนเมืองเลย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้นักเรียนหันมาสนใจการเล่นกีฬา รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ สร้างความสามัคคี และรู้จักการวางแผนในการทำงาน การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีฟ้า สีเขียว สีม่วง และสีชมพู ชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขันประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล ตะกร้อ ชักเย่อ และกรีฑา มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทั้งสิ้น 2,121 คน