ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกรุงเทพฯ มูลนิธิสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลย มอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว อ.เชียงคาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 04 ธันวาคม 2017 เวลา 10:44 น.

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายชัชพงษ์ อาจแก้ว นายอำเภอเชียงคาน นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกรุงเทพฯ พร้อมคณะ นายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสว่างคีรีธรรม นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภค บริโภค ตามโครงการต้านภัยหนาว ประจำปี 2560 จำนวน 500 ชุด แก่ประชาชน บ้านนาจาน ณ วัดป่าใต้ ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน และเวลา 11.00 น. ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 132 ผืน แก่นักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 18 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณนาวดี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จากนั้น ในช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ประชาชน ณ วัดพระธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จำนวน 500 ผืน และมอบผ้าห่มกันหนาวแก่นักเรียนที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จำนวน 400 ผืน
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ในนามพี่น้องชาวจังหวัดเลย ต้องขอบพระคุณมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกรุงเทพฯ และมูลนิธิสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลย เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณานำผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภค บริโภค มามอบให้กับพี่น้องชาวอำเภอเชียงคาน ซึ่งเป็นผู้ยากจน มีรายได้น้อย ประสบภัยหนาว และประสบอุทกภัยที่ผ่านมา นำมาซึ่งความซาบซึ้งใจให้กับประชาชนและนักเรียนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพในครั้งนี้ด้วย