ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 06 ตุลาคม 2017 เวลา 13:20 น.

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2017 เวลา 12:49 น.