ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
โครงการ อพ.สธ. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Phitachon   
วันพุธที่ 27 กันยายน 2017 เวลา 14:21 น.

หนังสือจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่ ลย ๐๐๑๗.๒/ว ๖๘๖๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 
เรื่อง คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) จังหวัดเลย
๑. คำสั่งจังหวัดเลย ที่ ๖๐๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ปฏิทินการประชุมคณะทำงานฯ
๓.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

Attachments:
Download this file (6868-1.pdf)6868-1.pdf[ ]Phitachon2252 Kb
Download this file (6868-2.pdf)6868-2.pdf[ ]Phitachon2161 Kb
Download this file (6868-3.pdf)6868-3.pdf[ ]Phitachon4599 Kb
Download this file (6868.pdf)6868.pdf[ ]Phitachon5951 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม 2017 เวลา 15:03 น.