ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2016 เวลา 18:18 น.

หนังสือจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่ ลย ๐๐๑๗.๒/ว _๘๒๒๖  ลงวันที่  ๑๙    ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์

 

 

Attachments:
Download this file (img-161219193100.pdf)img-161219193100.pdf[ ]Administrator5373 Kb
Download this file (ManualCCTV_V.1.pdf)ManualCCTV_V.1.pdf[ ]Administrator3394 Kb
Download this file (S__20226083.jpg)S__20226083.jpg[ ]Administrator249 Kb
Download this file (S__20250647.jpg)S__20250647.jpg[ ]Administrator314 Kb
Download this file (S__20250648.jpg)S__20250648.jpg[ ]Administrator204 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2016 เวลา 09:49 น.