การประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2016 เวลา 14:03 น.

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญ

ประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย