จังหวัดเลยร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์สามัคคีไทเลย ตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป สร้างบุญใหญ่ใจกลางเมืองเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2015 เวลา 14:39 น.

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย

และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์สามัคคีไทเลย ตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป

สร้างบุญใหญ่ใจกลางเมืองเลย ณ บริเวณวงเวียนน้ำพุ ถนนนกแก้ว ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย