ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมโครงการสงเคราะห์แจกผ้าห่มกันหนาวเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ขาดแคลน จำนวน ๕oo ชุด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2015 เวลา 08:59 น.

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมโครงการสงเคราะห์แจกผ้าห่มกันหนาวเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ขาดแคลน จำนวน ๕oo ชุด

ที่มูลธิสว่างคีรีบูชาธรรมเป็นผู้จัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนอำเภอภูเรือมีความอยู่ดีกินดีและอบอุ่น

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย