จังหวัดเลยรับหนังสือเรื่องการให้สนับสนุนให้คงบทบัญญัติเรื่องการกระจายอำนาจและสิทธิชุมชนไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 09 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:48 น.

วันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  รับหนังสือจากสภาพัฒนาการเมือง

สภาองค์กรชุมชนตำบล และพลเมืองคนไทเลยเรื่องการให้สนับสนุนให้คงบทบัญญัติเรื่องการกระจายอำนาจและสิทธิ

ชุมชนไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลางจังหวัดเลย

 

 

 

 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย