ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ด่วนที่สุดที่ นร 0505/ว137 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manita   
วันอังคารที่ 09 มิถุนายน 2015 เวลา 09:57 น.

รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตามหนังสือสำนักเลขธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร 0505/ว137  ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 มิถุนายน 2015 เวลา 10:08 น.