ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
สว./สส. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 06 ตุลาคม 2012 เวลา 12:40 น.

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตการเลือกตั้ง จังหวัดเลย จำนวน ๔ คน 


นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข


ชื่อ:นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
พรรค:เพื่อไทย
เขตที่:
ประวัติเผยแพร่
  นางนันทนา  ทิมสุวรรณ


ชื่อ:นางนันทนา ทิมสุวรรณ
พรรค:เพื่อไทย
เขตที่:๒
ประวัติเผยแพร ่
 


นางปิ่นมณี  เร่งสมบูรณ์สุข


ชื่อ:นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข
พรรค:เพื่อไทย
เขตที่:
ประวัติเผยแพร  ่นายวันชัย  บุษบา


ชื่อ:นายวันชัย บุษบา 
พรรค:เพื่อไทย
เขตที่:
ประวัติเผยแพร่
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน กลุ่มที่ ๓ จังหวัดเลย จำนวน ๑ คน 


นายธนเทพ ทิมสุวรรณ


ชื่อ: นายธนเทพ ทิมสุวรรณ
พรรค: เพื่อไทย
 
ประวัติเผยแพร่
  


สมาชิกวุฒิสภา แบบแบ่งเขตการเลือกตั้งจังหวัดเลย จำนวน ๑ คน


พล.ต.ต. องอาจ สุวรรณสิงห์


ชื่อ พลตำรวจตรีองอาจ   สุวรรณสิงห์์ 
ประวัติเผยแพร ่ 


แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2013 เวลา 23:22 น.