ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
1


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่งจังหวัดเลยที่ 687/2556 Administrator 808
2 คำสั่งจังหวัดเลยที่ 686/2556 Administrator 595
3 คำสั่งจังหวัดเลยที่ 685/2556 Administrator 890
4 กฏบัตรอาเซียน Administrator 949
5 ความเป็นมาของอาเซียน Administrator 702
6 การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน Administrator 859
7 ธงอาเซียนและสัญลักษณ์ของอาเซียนมีความหมายอย่างไร Administrator 917
8 การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับผลกระทบและการปรับตัวของข้าราชการจังหวัดเลย Administrator 1252
9 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน Administrator 3103
10 ASEAN สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Administrator 1194
11 ความท้าทายของระบบราชการ : ระบบราชการกับการแข่งขันบนเวทีโลก Administrator 794
12 ประชาคมอาเซียนและผลกระทบ - การปรับตัวของกระทรวงมหาดไทย Administrator 944
13 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและผลกระทบ - การปรับตัวของกระทรวงมหาดไทย Administrator 773
14 ASEAN สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Administrator 770
15 ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน Administrator 748
16 ประเทศไทยกับอาเซียน Administrator 826
17 กรอบความร่วมมืออาเซียน +3 Administrator 783
18 การค้าภายใต้กรอบ AFTA_Oct Administrator 609
19 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Administrator 667