1


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่งจังหวัดเลยที่ 687/2556 Administrator 866
2 คำสั่งจังหวัดเลยที่ 686/2556 Administrator 646
3 คำสั่งจังหวัดเลยที่ 685/2556 Administrator 987
4 กฏบัตรอาเซียน Administrator 1032
5 ความเป็นมาของอาเซียน Administrator 771
6 การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน Administrator 906
7 ธงอาเซียนและสัญลักษณ์ของอาเซียนมีความหมายอย่างไร Administrator 1024
8 การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับผลกระทบและการปรับตัวของข้าราชการจังหวัดเลย Administrator 1326
9 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน Administrator 3289
10 ASEAN สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Administrator 1266
11 ความท้าทายของระบบราชการ : ระบบราชการกับการแข่งขันบนเวทีโลก Administrator 858
12 ประชาคมอาเซียนและผลกระทบ - การปรับตัวของกระทรวงมหาดไทย Administrator 1024
13 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและผลกระทบ - การปรับตัวของกระทรวงมหาดไทย Administrator 815
14 ASEAN สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Administrator 836
15 ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน Administrator 808
16 ประเทศไทยกับอาเซียน Administrator 888
17 กรอบความร่วมมืออาเซียน +3 Administrator 892
18 การค้าภายใต้กรอบ AFTA_Oct Administrator 687
19 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Administrator 711
 
ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย